/
Omavastutusdeklaratsioon
Search
Try Notion
Omavastutusdeklaratsioon
Julgestajakaardi saamiseks kinnitan, et olen teadlik ja nõustun järgmisega:
kaljuronimine on potentsiaalselt ohtlik tegevus, mille käigus võib tekkida tõsiseid kehavigastusi ja mis võib lõppeda surmaga;
ronimisseina kasutades olen oma tegevuse eest täielikult ise vastutav;
ronimisseina ega selle personali ei saa pidada vastutavaks vigastuste või õnnetuste eest, mis võivad ronimise käigus tekkida;
ronimisseina kasutades teen kõik endast oleneva, et hoolitseda enda ja teiste ronijate turvalisuse eest;
järgin kõiki ronimisseina personali poolt antavaid juhiseid;
mis iganes küsimuste või arusaamatuse korral konsulteerin ronimisseina personaliga;
ronimiseseinal kehtestatud reeglite rikkumine võib kaasa tuua seinalt eemaldamise, rasketel juhtumitel ka Julgestajakaardi tühistamise;
kui avastan ronimisseinal ohtliku tehnilise vea, siis annan sellest personalile esimesel võimalusel teada;
kui luban teadlikult julgestada või julgestan ise kedagi, kellel julgestajakaarti ei ole, siis võtan isiklikult vastutuse kõikide seotud inimeste ohutuse eest.