/
đźź©
Rohelise kaardi eksami sisu
Search
Try Notion
đźź©đźź©
Rohelise kaardi eksami sisu
Eksam on üles ehitatud ronimissessioonina, kus eksamineeritav demonstreerib oma oskusi julgestamises ja ronimises. Soovitavalt tehakse eksamit paaris. Eksamineerija jälgib tegevust, ei juhenda, esitab vajadusel küsimusi. Eksamineeritav peab suutma tegutseda iseseisvalt. Eksamil võib kasutada EN sertifikaadiga julgestusvahendit, millega nii eksamineerija kui ka eksamineeritav tuttavad on.
Ettevalmistus ronimiseks
Eksamineeritav näitab, et oskab:
kontrollida enda ja kaaslase varustuse olukorda (köis, vöö, julgestusvahend jne) ning hinnata, kas see on töökorras,
ronimisvöö korrektselt jalga panna ja kinnitada,
siduda köie korrektselt vöösse kaheksasõlme ja kontrollsõlmega,
julgestusvahendit korrektselt ette valmistada (köis õigesti läbi vahendi ja vahend õigesti vöösse kinnitatud),
siduda köie vabasse otsa stopparsõlme,
kasutada automaatjulgestusvahendit (auto-belay).
Julgestamine
Eksamineeritav peab julgestama teist ronijat ĂĽlaltjulgestuses ja teda turvaliselt alla laskma. Julgestaja peab demonstreerima:
korrektset käte tööd köie välja andmisel ja sisse võtmisel,
korrektset asendit raja, ronimisseina ja ronija suhtes,
minimaalse mõistliku lõtku hoidmist köies julgestamise ajal,
kukkumise turvalist pĂĽĂĽdmist (ise kukkumist ronides pole vaja demonstreerida),
ronija korrektset alla laskmist.
Ronimine
Ronimine ei ole eksami läbimiseks vajalik, aga sõnaliselt või ronides tuleb demonstreerida, et eksamineeritav mõistab:
pendli ohtu, kui ronimine toimub negatiivil või ankrupunktist külgsuunas eemal,
kuidas hinnata, kas ĂĽlaltjulgestuse jaam on turvaline.
Suhtlus ja tähelepanu
Eksamineeritav demonstreerib aktiivselt ja selgelt suhtlust ronija ja julgestaja vahel:
ristkontroll enne ronimise-julgestamise alustamist, et mõlemad on valmis,
käsklused ronimise alustamisel ja valmisoleku näitamisel,
käsklused ronimise ajal, näiteks lõtku andmise/võtmise, kukkumise puhul,
käsklused tippu jõudes ning laskudes või muul ajal ettekavatsetult köit koormates,
ronijale märku andmine, kui ta julgestaja arvates teeb midagi ohtlikku.
Turvaline käitumine
Eksamineeritav mõistab, kuidas ronimisseinal ja selle ümbruses turvaliselt käituda:
keskenduda julgestamise ajal julgestamisele ja hoida tähelepanu ronijal,
mitte segada teisi ega lasta ennast segada köide sidumisel ega julgestamisel,
kuidas käituda teiste ronijate suhtes - vältida kukkumistsooni minemist, hoiatada, kui näed teisi viga tegemas.